Qui és Joseph D. Novak?

Joseph D. Novak
Professor emèrit de la Universitat de Cornell; degàcientíficd’investigació de la Universitat de West Florida; Institute for Human and Machine Cognition (EUA).

Estàconsiderat una de les persones mésinfluents en el món de l’ educació. És el creador delsmapesconceptuals. La sevainvestigaciós’hacentrat en la milloradelsprocessosd’ensenyament i aprenentatge i en la creació del coneixement. Ha col•laboratamb la NASA, el Departament de Defensa d’EstatsUnits (Navy), la CIA, Procter and Gamble i més de 400 institucionseducatives de tot el món. És autor d’unaingent obra escrita que ha estattraduïda a nombrososidiomes. Actualment, forma part de l’Institutefor Human and Machine Cognition de la Universitat de West Florida. Ha estatguardonatambelsmés prestigiosos premis a EUA per l’excepcionalitat de la sevaactivitatacadèmica i professional.

http://www.ihmc.us/groups/jnovak/