L’aprenentatge significatiu a l’aula. Revista Comunicació educativa. Tarragona

Com aprèn l’alumne. Teoria. Quina és la prioritat de l’escola?

De tots els aspectes a contemplar dins l’escola, sembla evident considerar l’aprenentatge dels alumnes com el centre d’interès més rellevant dins el procés educatiu. Aquesta evidència està provocant la necessitat de prioritzar el procés d’aprenentatge de l’alumne per damunt del fet tradicional d’ensenyar, fent-se necessari l’ús d’un bon referent teòric que apuntali, doni sentit i conduesqui la pràctica docent cap a bon terme.

Conèixer com aprèn l’alumne és determinant perquè aquest vulgui aprendre i pugui aprendre. Si ensenyem de manera connectada i relacionada, la majoria dels alumnes aprendran; en cas contrari, poden aparèixer dificultats en l’aprenentatge. La teoria d’Ausubel, descrita per Novak, que es fonamenta en l’aprenentatge significatiu és la millor explicació a la construcció del coneixement segons la qual els humans aprenem quan relacionam els conceptes, quan connectem informació rellevant per a l’estructura cognoscitiva de manera relacionada i coherent. (AUSUBEL, NOVAK i HANESIAN, 1976).

Descarregar pdf

Descarregar pdf

Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.

Comments

¿Que mas nos puedes explicar?, ha sido maravilloso encontrar mas explicaciones sobre este tema.

Saludos

Esta web es realmente un paseo a través de toda la información que anelaba sobre este este tema tan aditivo y no sabía a quién preguntar .

Leave a comment

(required)

(required)