El Col•legi Públic Buzanada destacat pel Consell escolar de Canàries per la seva qualitat educativa i aplicació de la metodologia del llibre digital “L’aprenentatge significatiu a la pràctica”

Descarregar

Descarregar

Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.