Com fer i com utilizar els mapes conceptuals. Perspectiva escolar.

Quines són les característiques d’un mapa conceptual?  Quins són els elements d’un mapa conceptual? Quines són les estratègies que hi ha per a l’ús del mapa conceptual en la pràctica de l’aula?  De tots aquests temes tracta aquest article que inclou també els avantatges que aporta aquesta manera de treballar.

Descarregar pdf

Descarregar pdf