Recomanats

Gràfiques de rendiment acadèmic

Resultats dels centres i alumnes

Què diuen els/les coordinadors/es dels Centres d’Atenció Preferent d’infantil, primària i secundària de la Conselleria d’Educació del Govern de les Canàries que han portat a l’aula el seminari? Què diuen els alumnes? Descarregar Descarregar

Tutorial del programa informàtic de mapes conceptuals CmapTools (Ernest Prats).

Descarregar Descarregar

El Col•legi Públic Buzanada destacat pel Consell escolar de Canàries per la seva qualitat educativa i aplicació de la metodologia del llibre digital “L’aprenentatge significatiu a la pràctica”

Descarregar Descarregar

Seminari d’aprenentatge significatiu a l’aula a Rosa Sensat. Barcelona. Curs 2013-2014

Pàgina web de l’Associació de Mestres Rosa Sensat www.rosasensat.org

Revista IN (Vol 3, Núm 1, 2011). Monogràfic d’aprenentatge significatiu i mapes conceptuals

Accediu al contingut de la revista (Informació en català i castellà) Presentación La realidad escolar actual, los problemas derivados de la disciplina y el bajo rendimiento académico hacen necesario un cambio metodológico en la educación. Sabemos que en la educación de los niños y jóvenes tienen una gran importancia los padres y familiares. Sobre todo […]

L’aprenentatge significatiu a la pràctica. Com fer l’aprenentatge significatiu a l’aula.

Vídeo. El mapa conceptual. L’aula. Comentaris de l’alumnat. També pots veure les diapositives en powerpoint

La didàctica de la geografia de les Illes Balears: Aprenentatge significatiu i recursos didàctics

La tesi està estructurada en quatre parts, la primera part d’introducció, justificació del tema, antecedents, fonts, documentació i la didàctica de la geografia des de la perspectiva constructivista. Una segona part d’anàlisi del material bibliogràfic de didàctica de la geografia de les illes Balears, amb una entrada d’informació per obtenir la situació actual en forma […]

Com fer i com utilizar els mapes conceptuals. Antoni Ballester, Maria Antònia Bordoy, José Manuel Méndez. Perspectiva escolar núm 331.

Quines són les característiques d’un mapa conceptual? Quins són els elements d’un mapa conceptual? Quines són les estratègies que hi ha per a l’ús del mapa conceptual en la pràctica de l’aula? De tots aquests temes tracta aquest article que inclou també els avantatges que aporta aquesta manera de treballar. Descarregar pdf  

L’aprenentatge significatiu a l’aula. Revista Comunicació educativa. Tarragona

Com aprèn l’alumne. Teoria. Quina és la prioritat de l’escola? De tots els aspectes a contemplar dins l’escola, sembla evident considerar l’aprenentatge dels alumnes com el centre d’interès més rellevant dins el procés educatiu. Aquesta evidència està provocant la necessitat de prioritzar el procés d’aprenentatge de l’alumne per damunt del fet tradicional d’ensenyar, fent-se necessari […]