L’aprenentage significatiu a l’aula

Una revolució silenciosa en l’àmbit educatiu: l’aprenentatge significatiu

Fa molt poc temps, prop d’un centenar de professors i estudiants vàrem tenir el privilegi de ser testimonis del nou escenari de l’educació en un futur ben pròxim. Així, la Jornada d’Aprenentatge Significatiu i Mapes Conceptuals, que tingué lloc a la Universitat de les Illes Balears els dies 7 i 8 de novembre, va aconseguir reunir, durant dues sessions il·lusionadores, diferents professionals de l’educació per tal de conèixer la densitat i la potència que alberga el concepte d’aprenentatge significatiu. La jornada la varen organitzar conjuntament l’Institut de Ciències de l’Educació (Universitat de les Illes Balears) i la Direcció General d’Innovació i de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears). El públic assistent estava format, bàsicament, per professorat d’educació secundària, mestres d’educació primària i per estudiants de Pedagogia i altres titulacions afins, sense que faltàs la
presència oportuna d’alguns dels responsables de les diferents institucions públiques, com és el cas d’alguns components de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat, i del director del Centre de Professors d’Eivissa, responsable de la traducció al català de l’eina tecnològica coneguda com a CmapTools.

Descarregar pdf

Descarregar pdf